MADE voor metselwerk

MADE Center is het instituut om de kennis over toepassing van metselwerkproducten te verdiepen. MADE is een onafhankelijk kenniscentrum voor metselwerk. Een virtuele ontmoetingsplaats die beschikt over een uitgebreide bibliotheek.

MADE stimuleert

Het ondersteunen van creativiteit en productinnovatie. De kennis van een veelheid aan producten en materialen, stimuleert en inspireert tot nieuwe producten en toepassingen. MADE vergroot de marktpotentie van metselwerk. Metselwerk heeft veel mogelijkheden, ook constructief. En MADE kan dit laten zien en onderbouwen vanuit haar eigen kennis en het netwerk.

Kennis bundelen & delen

Bundelen van kennis over metselwerk, zowel praktisch als theoretisch. Het kenniscentrum legt het accent op wat het product doet, in plaats van wat het is. Via MADE dragen participanten en brancheorganisaties hun productkennis over aan de bouwpraktijk.

WAT DOET MADE?

Ons aanbod

Inspiratie

No shortcode ID found

MADE - Evenementen

Wij bundelen en delen de kennis over de toepassing van metselwerkproducten. Er gebeurt van alles op het gebied van metselwerk. Bij MADE of erbuiten.

Door het organiseren van inloopochtenden en themamiddagen die vrij toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden bereiken we een groot publiek. Deze activiteiten worden landelijk gehouden, vaak op locatie bij een van onze participanten.

MADE is dus geen gelikte showroom, maar een onafhankelijk kenniscentrum voor metselwerk, waarbij juist het delen en verspreiden van kennis wordt uitgedragen.
Samen vergroten wij de marktpotentie van metselwerk.

EVENEMENTEN

Laatste nieuws