Vroege witte uitslag op gevelmetselwerk

vroege witte uitslag op gevelmetselwerk

Vroege witte uitslag op gevelmetselwerk

Vervuiling van gevelmetselwerk met witte uitslag komt helaas regelmatig voor, terwijl het merendeel van de witte uitslag op relatief eenvoudige wijze te voorkomen is. Het lijkt er soms echter op dat het een algemeen geaccepteerd fenomeen is. De laatste decennia is er gelukkig meer onderzoek uitgevoerd naar het ontstaan van de verschillende vormen van witte uitslag en de mechanismen die eraan ten grondslag liggen. Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er onderscheid gemaakt moet worden in witte uitslag die al in een vroeg stadium van de bouw of vrij snel na de oplevering zich aftekent in de gevels en late witte uitslag, die pas na een jaar of nog langer zich begint af te tekenen. In dit artikel behandelen wij de vroege witte uitslag op gevelmetselwerk.

Het voorkomen van vroege witte uitslag op gevelmetselwerk begint al bij de juiste keuze van de metselstenen en metselmortel. Daarbij is het goed op elkaar afstemmen van deze twee producten ook van groot belang. Aansluitend dienen de verwerkingsvoorschriften van de metselstenen en metselmortel goed opgevolgd te worden. Het negeren of een klein beetje afwijken van de voorschriften kan soms al resulteren in het ontstaan van witte uitslag. De klimaatomstandigheden waaronder het metselwerk gerealiseerd mag worden, liggen uitgebreid vast in de BRL 2826-01. Als deze goed gevolgd worden is het risico op vroege witte uitslag heel klein, waarbij het altijd aan te raden is om beter een beetje aan de veilige kant te blijven van de criteria die worden voorgeschreven.

Gepubliceerd in Aannemer, oktober 2022.

Lees meer….

Share this post