Over ons

MADE voor metselwerk

MADE Center is het instituut om de kennis over toepassing van metselwerkproducten te verdiepen. MADE is een onafhankelijk kenniscentrum voor metselwerk. Een virtuele ontmoetingsplaats die beschikt over een uitgebreide bibliotheek. We organiseren samenkomsten op locatie. MADE stimuleert de ontmoetingen tussen architecten, aannemers, projectontwikkelaars, adviseurs, metselaars, producenten, leveranciers, branche- en belangenorganisaties, kennis- en opleidingsinstituten, studenten en scholieren. Met een doel: de in de markt aanwezige kennis bundelen en delen!

MADE stimuleert

MADE ondersteunt creativiteit en productinnovatie. De kennis van een veelheid aan producten en materialen, stimuleert en inspireert tot nieuwe producten en toepassingen. MADE vergroot de marktpotentie van metselwerk. Metselwerk heeft veel mogelijkheden, ook constructief. En MADE kan dit laten zien en onderbouwen vanuit haar eigen kennis en het netwerk.

Kennis gebundeld

MADE bundelt alle kennis van de metselwerkbranche, zowel praktisch als theoretisch. Het kenniscentrum legt het accent op wat het product doet, in plaats van wat het is. Via MADE dragen participanten en brancheorganisaties hun productkennis over aan de bouwpraktijk. Zo wordt MADE een virtuele marktplaats van kennis en informatie. Op locatie creëren wij hotspots waar vakmensen elkaar ontmoeten, praktijkkennis verzamelen en delen met elkaar. Iedereen zal daarvan profiteren, metselwerk als eindproduct in het bijzonder. En de faalkosten gaan omlaag!