Pirouette House

Pirouette House

Dit zogenaamde ‘Rat trap’-verband is de hier in India toegepaste metselwerkmethode waarbij de bakstenen in verticale positie worden geplaatst in plaats van conventionele horizontale positie. De ontstane holte in de muur verhoogt de thermische efficiëntie en het totale volume aan gebruikte bakstenen vermindert. Daarnaast is de tussenruimte ideaal voor het verbergen van constructiedelen en servicekanalen. Het idee werd verder uitgewerkt met een reeks schuine wanden die naar links en rechts ‘dansen’ en samenkwamen om het schaaldak te ondersteunen. Elke verspringende muur is op maat gemaakt om te beantwoorden aan het optimaal benutten van de beschikbare ruimte, met als doel grotere volumes en een gevoel van privacy te creëren.

Lees meer…..

Share this post