Dunnere gemetselde gevels

Dunnere gemetselde gevels

Dunnere gemetselde gevels

De gemetselde gevel kenmerkt zich door een lange levensduur zonder onderhoudsnoodzaak. Vanuit dat oogpunt is metselwerk dan ook een bijzonder duurzame gevelconstructie. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid en milieu moet er tegenwoordig ook met andere aspecten rekening gehouden worden. CO2-uitstoot is nu een belangrijk onderwerp in de bouw geworden. In het geval van metselwerk is CO2-reductie te realiseren door de metselstenen minder breed te maken en daarmee dus dunnere, gemetselde gevels te realiseren. Een metselsteen van 65 mm breed in plaats van 100 mm, levert bijvoorbeeld een materiaalbesparing van 35% op en de CO2-voetafdruk van de gemetselde gevel wordt ook kleiner. Op dit moment een logische stap om de gemetselde gevel dunner te gaan maken.

Het vervangen van traditioneel gevelmetselwerk van 100mm dik door een dunnere variant van 65 mm is niet zomaar mogelijk en vereist op diverse punten nog de nodige aandacht. De vereiste sterkte van het dunnere metselwerk dient gerealiseerd te worden, maar ook de uitvoering vereist de nodige, extra aandacht. De meeste van de op dit moment beschikbare standaard producten voor het realiseren van een gemetselde gevel van 100 mm dik zijn niet geschikt voor dunnere gevels. Producenten van bijvoorbeeld spouwankers, lateien, geveldragers en waterslagen, moeten voor dit soort dunne gevels nog standaard producten ontwikkelen. Dit vereist zodoende nog het nodige van de producenten, maar ook van de aannemers tijdens de uitvoering.

Gepubliceerd in Aannemer, oktober 2023

Lees meer….

Share this post