Braziliaans-verband in bakstenen metselwerk

Braziliaans-verband metselwerk

Braziliaans-verband in bakstenen metselwerk

Braziliaans-verband, in België Claustra-verband genoemd, is een opengewerkt metselwerkverband. In veel opzichten kan het beschouwd worden als stootvoegloos metselwerk met (erg) brede open stootvoegen. Maar het is geen gewoon metselverband en zodoende zitten er nog wel extra voorwaarden aan vast bij dergelijk grote open stootvoegen. In Aannemer nr 4 van juni 2021 hebben wij een artikel geschreven over stootvoegloos (gevel) metselwerk. In dat artikel staan specifieke uitgangspunten voor stootvoegloos metselwerk en wij zullen in dit artikel daar herhaaldelijk naar verwijzen.

Er zijn veel zaken zijn waar rekening mee gehouden dient te worden bij het maken van gevelmetselwerk met Braziliaans-verband. Als het toegepast wordt in een project, dan is het van belang dat er vanaf de ontwerpfase al rekening mee gehouden wordt en dat er oplossingen bedacht worden die aansluiten bij de randvoorwaarden van het metselwerk. Het toepassen van Braziliaans-verband in halfsteens gevelmetselwerk is al niet makkelijk, maar de toepassing van Braziliaans-verband ter plaatse van openingen in de gevel vereist nog meer aandacht voor punten waar rekening mee gehouden moet worden.

Gepubliceerd in Aannemer, juni 2023.

Lees meer….

Share this post