Gevelmetselwerk verankeren aan cellenbeton [update]

Gevelmetselwerk verankeren cellenbeton

Gevelmetselwerk verankeren aan cellenbeton [update]

Verankering van gevelmetselwerk aan cellenbeton is een detail dat in erg veel projecten voorkomt, veelal als oplossing voor de dakrand. Maar hoe veilig, duurzaam en degelijk is een dergelijke verankering? In dit artikel de belangrijke punten om op te letten.

Dit is een herschreven versie (oktober 2023) van het gepubliceerde artikel in mei 2020 bij de vakmedia Bouwwereld en Aannemer.

Om met de deur in huis te vallen: vaak wordt een inferieure verankeringsmethode in cellenbeton toegepast. Dat komt enerzijds doordat er onduidelijkheden zijn over certificering van ankers en pluggen (en combinaties daarvan) en de informatie die daarover wordt verstrekt vanuit producenten.

Anderzijds blijkt er ook weinig kennis in de markt te zijn, op basis waarvan een correcte keuze gemaakt kan worden voor het verankeren van gevelmetselwerk aan cellenbeton. Het wordt vaak al jaren op een bepaalde wijze uitgevoerd en soms wordt op basis van enige testen op de bouw de conclusie getrokken dat deze wijze voldoende veilig zou moeten zijn. Maar heel vaak is dit echter niet het geval, of worden er randvoorwaarden bij aangegeven die niet gecommuniceerd worden gedurende de uitvoering, maar wel cruciaal zijn voor een correcte verankering.

Al met al blijkt dat het gebruikelijke ‘standaard’ detail met een binnenspouwblad van cellenbeton, en dan met name in dakranden, niet zo betrouwbaar is dan mogelijk wordt gedacht. De constructieve verankering van een buitenspouwblad dient goed beschouwd en berekend te worden, met in achtneming dat deze niet gecertificeerd te verkrijgen is in Nederland. Daarnaast moet ook de belastingafdracht naar de hoofddraagconstructie constructief veilig uitgewerkt worden. Daarbij dienen de vereiste dilatatievoegen en constructieve eigenschappen van de toegepaste producten goed meegenomen te worden.

Eerder gepubliceerd in Aannemer (mei 2020), update oktober 2023.
Voor de laatste publicatie van dit artikel in Bouwwereld: link (abonnement nodig)

Lees meer…

Share this post