Bricklaying 2-the-future!

Bricklaying 2-the-future!

Baksteen metselwerk: mechanisering, prefabricage, robotisering, printen, of…

Het vernieuwen van traditionele bouwmethoden blijkt al vanaf de industriële revolutie geen gemakkelijke opgave. Er zijn zeker veel uitvinders geweest die met interessante oplossingen kwamen, maar nog nooit heeft er op het gebied van bakstenen metselwerk één innovatie voor een revolutie gezorgd. Het is dan ook de vraag of dit in de nabije toekomst wel zal gaan gebeuren en wat dat dus de toekomst van het traditionele metselen zal zijn.

Share this post