Bricklaying 2-the-future!


Baksteen metselwerk: mechanisering, prefabricage, robotisering, printen, of… Het vernieuwen van traditionele bouwmethoden blijkt al vanaf de industriële revolutie geen gemakkelijke opgave. Er zijn zeker veel uitvinders geweest die met interessante oplossingen... Lees verder

Uitpuilende mortel


Reflecties van de architect over zijn ontwerp en materiaalkeuze: Baksteen in Australië heeft de neiging om een ​​associatie te hebben met goedkope huisvesting in de buitenwijken, maar ik gebruik het anders.... Lees verder

Kleur bekennen


De laatste nieuwsbrief van het designers/architecten forum DIVISARE is geheel gewijd aan realisaties in baksteen. Moderne architectuur op de diverse continenten met de stapeling van elementen als gemene deler. De... Lees verder

Vrij hangende gevel


Bij een project in Iran werd de gevel bedekt met grote glazen structuren om de verbinding tussen het interieur en het exterieur te maximaliseren, voor zichtbaarheid, verlichting en transparantie. Door er... Lees verder

Doorstrijken van gevelmetselwerk


In Nederland wordt er heel veel gevelmetselwerk gemaakt met doorgestreken voegen. Het wordt steeds vaker door de architect voorgeschreven in het bestek, maar daarnaast ook door aannemers of het metselbedrijf... Lees verder

Eisen aan metselwerk onder water


Metselwerk onder water, je ziet het al jaren, het wordt vaak gebruikt, maar hoe moet het uitgevoerd worden, welke producten moeten gebruikt worden en welke vooral niet? Moeten er speciale... Lees verder

Waterkeringen in gevelmetselwerk


Gevelmetselwerk is niet waterdicht, maar enkel waterkerend. Was metselwerk door de eeuwen heen vooral een constructief bouwmateriaal, de laatste decennia is het voor een deel verworden tot bekledings- of afwerkingsmateriaal.... Lees verder

Lijmen en dun metselen van bakstenen


Welke aandachtspunten gelden er voor het verlijmen en dun metselen van bakstenen? Esthetisch zijn er weinig verschillen in het eindresultaat, maar technisch zijn ze er wel degelijk. In dit artikel... Lees verder