Waterkeringen in gevelmetselwerk

Waterkeringen in gevelmetselwerk

Gevelmetselwerk is niet waterdicht, maar enkel waterkerend. Was metselwerk door de eeuwen heen vooral een constructief bouwmateriaal, de laatste decennia is het voor een deel verworden tot bekledings- of afwerkingsmateriaal. Dat geldt dan voornamelijk voor het bakstenen gevelmetselwerk en natuurlijk veel minder voor betonstenen en kalkzandstenen. Deze laatste twee producten worden wel in dragende constructies toegepast, maar komen veel minder voor in gevels. Recentelijk vindt er wel een revival plaats van de toepassing van betonstenen gevelmetselwerk en speelt de kering van water in dit soort gevels ook een belangrijke rol. Het niet goed uitvoeren van de waterkeringen en waterafvoer van gevelmetselwerk resulteert over het algemeen tot een versnelde vervuiling van de gevel, waarbij dit zich vaak geconcentreerd manifesteert.

Lees meer….

Share this post