Nut en noodzaak: Wel of geen geventileerde spouwmuur?

Nut en noodzaak: Wel of geen geventileerde spouwmuur?

Moet er achter gevelmetselwerk een spouw aangebracht worden? Hoe groot moet deze zijn en moet deze niet, zwak of sterk geventileerd worden? Vragen die in verschillende fasen van een project aan de orde komen en waar geen eenduidig antwoord op gegeven wordt door de verschillende branches en leveranciers van in een spouwmuur verwerkte producten.

Lees meer….

Share this post