Milieubewuste mortels

<Maart 2022>

Green Collection

Het Remix Green Horizon concept heeft geresulteerd in een unieke nieuwe lijn “Remix Green Collection” milieubewuste mortels met maximale CO2 reductie en zorgvuldige toepassing van bindmiddelen, hulpstoffen, grondstoffen en gerecycled materiaal. Door uitgekiende toepassing van innovatieve cementvervangers kan worden volstaan met een veel lager cementaandeel, zonder dat dit ten koste gaat van de verwerkbaarheid, hechting en sterkte.

Lees meer….